ДОКУМЕНТИ


Методика за определяне на средствата по чл. 23а, ал.1, т.1 от Закона за закрила и развитие на културата на държавните културни институти, които осъществяват дейност в областта на сценичните изкуства (2020)
Правила за прилагане на Методика за финансиране на ДКИ (2020)
 
за преобразуване на държавни културни институти и създаване на Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“
 

за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства
 
за изменение на Постановление № 31 на Министерския съвет от 2016 г. за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства (обн., ДВ, бр. 14 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 34 от 2016 г.)
 
за допълнение на Постановление № 31 на Министерския съвет от 2016 г. за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства
 

за изменение и допълнение на Постановление № 31 на Министерския съвет от 2016г за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства