Международен конкурс за млади пианисти „Димитър Ненов”

СЕДМИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС
ЗА МЛАДИ ПИАНИСТИ
„ДИМИТЪР НЕНОВ”
 
24-27 октомври 2022 г. – Разград, България

 

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
ОБЩИНА РАЗГРАД
ТЕАТРАЛНО – МУЗИКАЛЕН ЦЕНТЪР - РАЗГРАД
РАЗГРАДСКА ФИЛХАРМОНИЯ „ПРОФ. ДИМИТЪР НЕНОВ”
РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ
КЪЩА-МУЗЕЙ „ДИМИТЪР НЕНОВ” – РАЗГРАД
 
 
І. Условия за участие

1. Право на участие

В конкурса могат да вземат участие български и чуждестранни пианисти на възраст от 16 до 30 години.

2. Необходими документи:
- Заявка за участие по приложения образец
- Копие от акт за раждане
- Портретна снимка
- Автобиография
 
3. Документите се изпращат на адрес:
7200 Разград, п.к.162 , бул. „Априлско въстание”, № 70,
Регионален исторически музей  – за конкурса
или по електронен път на e-mail: pegas_rz@abv.bg
 
4. Краен срок за изпращане на заявките:
1 октомвримври 2022 година
 
5. Такса за участие:
100 лева (50 евро)
Таксата се внася в секретариата на конкурса при регистрацията на участника.
 
6. Потвърждение за участие и график за репетициите кандидатите получават след 1. Х. 2022 г.
 
          Забележка:
          Документи и такси не се връщат.
 
ІІ. Конкурсна програма
 
          Кандидатите се състезават в три тура:
 
          Първи тур:
 1. Всеки от кандидатите трябва да подготви задължителните за конкурса „Прелюд” и „Стакато” от „Миниатюри” на Димитър Ненов.
 2. Кандидатите представят първа част на един от посочените клавирни концерти със съпровод на второ пиано:
- Моцарт – Концерт за пиано и оркестър по избор;
- Бетовен – Концерти за пиано и оркестър от № 1 до № 5;
- Менделсон – Концерти за пиано и оркестър № 1 и № 2;
- Шуман – Концерт за пиано и оркестър в ла минор;
- Шопен – Клавирни концерти № 1 и № 2;
- Григ – Концерт за пиано и оркестър в ла минор;
- Лист – Концерти за пиано и оркестър № 1 и № 2;
- Лист – Унгарска фантазия;
- Брамс – Клавирни концерти № 1 и № 2;
- Чайковски – Концерт за пиано и оркестър № 1;
- Рахманинов – Концерт за пиано и оркестър № 2;
- Равел – Концерт за пиано и оркестър в сол мажор;
- Веселин Стоянов- Концерт за пиано и оркестър №2 и 3;
- Милчо Левиев- вариации върху тема от Корели за пиано и оркестър.
3. Ако кандидатът участва в състезание за най-добро изпълнение на произведение от Димитър Ненов, избира една от посочените негови клавирни творби:
- Вариации;
- Токата;
- Миниатюри;
 
Втори тур:
1.  Журито определя кандидатите, допуснати до втори тур.
2.  Допуснатите до втори тур кандидати репетират със симфоничен оркестър, след което изпълняват пред жури първа част на избрания от тях клавирен концерт с оркестър.
 
 
Трети тур:
 1. До трети тур се допускат трима от най-добре представилите се кандидати на втори тур.
 2. След репетиция се изпълнява целия клавирен концерт със симфоничен оркестър пред жури.
 3. В трети тур участват и трима допуснати от първи тур кандидати, състезаващи се за най-добро изпълнение на избрана творба от Димитър Ненов.
Забележки:
 1. Всички произведения от конкурсната програма се изпълняват задължително наизуст.
 2. Кандидатите, които свирят клавирен концерт и произведение от Димитър Ненов, сами определят реда на изпълняваните творби.       
ІІІ. Жури и оценяване
 
          Участниците в Седми международен конкурс за млади пианисти „Димитър Ненов” се оценяват от жури, съставено от изтъкнати диригенти и пианисти от България и чужбина.
          Начина на оценяване журито определя със свой правилник, който утвърждава преди началото на конкурса.
          Решенията на журито са окончателни.
 
ІV. Репетиции и участия
 
          На всеки участник се осигурява възможност за репетиции и 10-минутна акустична репетиция в залата за прослушване.
          Редът на конкурсните изпълнения се определя с жребий и се запазва такъв до края на конкурса.
 
V. Награди
 
          І награда – 2 000 лв.
          ІІ награда –1 500 лв.
          ІІІ награда – 1000 лв.
          Награда за най-добро изпълнение на творба от Д. Ненов – 1 200 лв.
 
          Наградените пианисти участват в заключителен Галаконцерт със симфоничен оркестър на 27 октомври 2022 г.
          Наградените участници получават покани за концертни участия със симфонични оркестри.
 
VІ. Организационни
 1. Разноските за пътуване и пребиваване са за сметка на участниците в конкурса.
 2. Всички участници в конкурса трябва да се явят в Разградска филхармония на 24 октомври 2022 г. за регистрация.
 3. Участниците трябва да носят нотен материал за второто пиано.
 4. Изпълнителят на второ пиано се осигурява от организаторите.

 
VІІ. За информация
 
0878 901 431 – Регионален исторически музей  - Разград
 
0878 340 – 467,  0884 88 6823 – Разградска филхармония „Проф. Д. Ненов”
 
 ДОКУМЕНТИ:


1. Заявка за участие (изтегли)

 2. Димитър Ненов- (изтегли)

3. Клавирни концерти- конкурс (изтегли)