НАСЛЕДСТВО

Марияна Бранкованова

НАСЛЕДСТВО
Марияна Бранкованова
1,30ч
: Марияна Бранкованова
ТАНЦОВО-МУЗИКАЛЕН СПЕКТАКЪЛ
НА СЦЕНА „НАЗЪМ ХИКМЕТ” ПРИ ТМЦ - РАЗГРАД
 
         Тази история започва още в старозаветни времена, когато Творецът създава човека по свой образ и подобие и дарявайки го с ум, сърце и ръце, го обрича да бъде добър стопанин на всички земни блага. Пътувайки през времето, човекът опознава доброто и злото, в борбата между които, успява да устои, уповавайки се на своята вяра. А доброто и злото, откак свят светува, са едно и за Мойсей, и за Исус, и за Мохамед.
         „Наследство” е нашия опит като творци да пресъздадем своето Верую за тази вечна борба  между двете страни на живота, заставайки на страната на истинските човешки ценности, мира и добруването между хората. Със средствата на словото, музиката и танца, се опитваме да открием препратките и еднаквостта в нравите, бита, обредите и традициите в съвместния живот на различните етноси в България. Художествената изразност на спектакъла се крие в символиката на цветовете и природните стихии, които с течение на времето, човекът преодолява като култ и ги превръща в израз на своето преклонение към силата на природата и вярата. В спектакъла са използвани текстове от Стария завет, Руми и други източни поети, както и слова на съвременни автори, занимаващи се с обединяващите символи на етносите и вероизповеданията им. Танцовите етюди са изградени върху музикални произведения от Изтока, „Исихия”, „Ирфан”, „Балканика” и Найджъл Кенеди.
         „Наследство” е нашето послание като творци към света - да живеем в заедност, мир, добро и любов между хората!
 

Билетна каса: 10,00 - 13,00часа и 15,00 - 18,00часа