Ръководство

Таня Карбова - директор

Разиля Радева - гл. счетоводител

Галина Стефанова - зам.-директор

Теодор Даскалов - зам.-директор

Борис Тодоров - диригент (р-л симфоничен оркестър)