Творчески състав - сцена

Адевие Алиева - певица
Зелиха Шеремед - певица