Търгове

  1. Обява (тук)
  2. Заповед за продажба на движими вещи - частна държавна собственост (тук)
  3. Тръжна документация (тук)
  4. Декларация за обработка на лични данни (тук)