ТЪРНОВСКАТА ЦАРИЦА - гостува в гр.София; Сити Марк Арт център

ТЪРНОВСКАТА ЦАРИЦА - гостува в гр.София; Сити Марк Арт център

21 Април, 19.30 (ДТ Антон Страшимиров)
Билетна каса: 10,00 - 13,00часа и 15,00 - 18,00часа